Crisispartner

 

Bij een calamiteit, ramp of crisis wil de ongeruste inwoner/werknemer/scholier weten wat er aan de hand is en wat hij of zij moet doen. Ook bestaat er behoefte aan informatie over wat de overheid of directie doet om te zorgen dat de situatie minder erg wordt. Hulpdiensten, directies, managers en burgemeesters willen weten hoe zij deze informatie het beste kunnen geven. Ook is het belangrijk dat verschillende betrokkenen goed met elkaar kunnen samenwerken. Er zijn immers zoveel partijen aan het werk. Hoe doet u dat? Hoe gaan die procedures, hoe kunnen we snel en adequaat vergaderen, hoe gaat het met crisiscommunicatie?

Crisispartner helpt u bij grote en kleine incidenten en / of calamiteiten. Naast directe ondersteuning geeft Crisispartner advies en trainingen op het gebied van crisisbeheersing en crisiscommunicatie, zowel voor gemeenten, veiligheidsregio’s als voor bedrijfsleven, zorginstellingen en scholen.

Voor wie

Bedrijven, zorg en welzijn, sociaal domein, gemeenten, veiligheidsregio’s, directie en raden.

De ondersteuning, advies en training richt zich op burgemeesters en locoburgemeesters, hun RBT- en GBT-leden, directies, CoPI-leiders, ROT-leiders, communicatieadviseurs, adviseurs Crisisbeheersing, Raden van Bestuur, Calamiteiten- en Crisisteams.